ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

Nowa wersja strony internetowej.

Informacja.

Od dnia 7 stycznia 2014 roku kady moe korzysta z cyfrowych kopii archiwaliw z zasobu Archiwum Pastwowego w Pock opublikowanych w serwisie szukaj w archiwach.pl
O szczegy prosimy pyta pracownika pracowni naukowej lub pracownika pracowni digitalizacji.

Nowa baza zasobw w szukawjwarchiwach.pl.

Promocja Katalogu

Archiwum Pastwowe w Pocku zaprasza na promocj katalogu z wystawy: "Ludzie i Statki. Historia Pocka Wis pisana", ktra odbdzie si dnia 19 (czwartek) grudnia 2013r. o godzinie 17:00.

Konferencja - szkolnictwo w XIX i XX wieku

W dniu 5 grudnia 2013 roku w Archiwum Pastwowym w Pocku Oddzia w czycy odbya si konferencja pt.: Szkolnictwo w XIX i XX wieku. Cz I. Moja szkoa, moi nauczyciele w latach II Rzeczypospolitej. Zorganizowana zostaa przy wsppracy z Towarzystwem Mionikw Ziemi czyckiej, Muzeum w czycy i Towarzystwem Naukowym Pockim Oddzia w czycy a poczona z otwarciem wystawy Szkolnictwo w czyckiem w zasobie Archiwum Pastwowego w Pocku. Oddzia w czycy. Cieszya si bardzo duym zainteresowaniem mieszkacw czycy. Obecnych byo okoo 100 osb w tym due grono modziey licealnej wraz z nauczycielami i wychowawcami. Swoj obecnoci zaszczycili Archiwum rwnie przedstawiciele wadz samorzdowych: Wojciech Czaplij Zastpca Burmistrza czycy,Krystyna Pawlak Wicestarosta Powiatu czyckiego,Jacek Zikowski z Wydziau Promocji Urzdu Miasta czyca,Ireneusz Baraski Kierownik Wydziau Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w czycy, Janusz Jankowski -Kierownik Promocji Starostwa Powiatowego w czycy,Agnieszka Borowska Sekretarz Gminy czyca,Aneta Pucek Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w czycy oraz czonkowie Towarzystwa Naukowego Pockiego Oddzia w czycy z Prezesem Bolesawem Solarskim i Towarzystwa Mionikw Ziemi czyckiej z Prezesem Lucyn Sztompk.

Czytaj Wicej.

Zmiana numerw telefonw Archiwum Pastwowego w Pocku:

Nowe Numery telefonu!

Punkt Obsugi Klienta (24) 266-29-19
Sekretariat (dyrektor) (24) 266-29-10
Fax (24) 266-29-11
Ksigowo (24) 266-29-12
Oddzia I (gromadzenia, opracowywania i udostpniania) (24) 266-29-13
Pracownia digitalizacji (24) 266-29-14
Oddzia II (nadzoru nad narastajcym zasobem) (24) 266-29-15
Pracownia naukowa (24) 266-29-18
Biblioteka (24) 266-29-19

Wyej wymienione numery z dniem 1 stycznia 2014 r. zastpi cakowicie dotychczasowe numery tel. (24) 262-24-91 oraz fax (24) 262-23-36.

Projekt "Poznaj moje miasto."

Poznaj moje miasto to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku wraz z Archiwum Pastwowym w Pocku oraz Szko Podstawow nr 21 w Pocku. Realizacja zadania bya moliwa dziki dofinansowaniu, jakie Stowarzyszenie otrzymao z Fundacji Fundusz Grantowy dla Pocka, za co serdecznie dzikujemy.

Poczwszy od maja br. przygotowywana bya obudowa dydaktyczna do zaj z dziemi 6-9 letnimi w pockich przedszkolach i szkoach podstawowych. Efektem kocowym tej pracy byo wydanie scenariuszy zaj, kart pracy dla nauczycieli do zaj z dziemi oraz puzzli z herbem miasta Pocka. Od strony merytorycznej obudowa dydaktyczna zostaa przygotowana przez p. Mari Kuniewsk nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Pocku i pozytywnie zaopiniowana przez Mazowieckie Samorzdowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydzia w Pocku.

Spotkanie z nauczycielami z pockich szk podstawowych oraz przedszkoli, na ktrym autorka zaprezentowaa przygotowane materiay, odbyo si 2 padziernika br. Ogoszono wwczas konkurs plastyczny na temat Pock moich marze miasto w przyszociprzeznaczony dla dzieci w dwch kategoriach wiekowych 6-7 lat oraz 8-9 lat.

Do poowy padziernika do przedszkoli i szk dostarczone zostay ww. materiay (cznie ok. 3700 kart pracy, ok. 170 scenariuszy oraz ok. 1350 pudeek z puzzlami). W czci placwek odbyy si ju pierwsze zajcia, na ktrych dzieci z umiechem na twarzy ukaday puzzle, rozwizyway krzywk czy pokonyway drog labiryntu.

Zgodnie z regulaminem do koca padziernika do siedziby Stowarzyszenia wpyway prace konkursowe. Ogem zarejestrowano 375 prac z czego 234 w grupie wiekowej 6-7 latkw (z 25 placwek) oraz 141 w grupie 8-9 latkw (z 7 placwek). Z uwagi na ilo, ale przede wszystkim jako prac przygotowanych na konkurs Komisje postanowiy przyzna po dwa I miejsca, dwa II miejsca, dwa III miejsca oraz a 20 wyrnie w kadej grupie wiekowej.

Lista laureatw w grupie 6-7 latkw
Lista laureatw w grupie 8-9 latkw


Miym akcentem podsumowujcym kilkumiesiczn prac nad projektem byo rozdanie nagrd laureatom w dniu 14 listopada 2013 r. w siedzibie Archiwum Pastwowego w Pocku, ktrym gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

Barwne i wykonane rnymi technikami prace zdradzaj nam marzenia dzieci, dotyczce Pocka. Otwieramy tu dug list ycze: lotniska, samoloty, latajce samochody, transport helikopterami, kolejki grskie, diabelski myn, wiatraki. S rwnie dzieci, ktrym marzy si ocieplenie klimatu i palmy w Pocku oraz kolorowe budynki o wymylnych ksztatach. Wszystkie nagrodzone dziea oraz kilkadziesit innych nadesanych na konkurs bdzie mona oglda w Domu Darmstadt od 25 listopada do 10 grudnia br. Serdecznie zapraszamy.

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Projekt "Poznaj moje miasto."

W ramach projektu Poznaj moje miasto realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku we wsppracy z Archiwum Pastwowym w Pocku oraz Szko Podstawow nr 21 w Pocku 02.10.2013 r. odbyo si spotkanie z nauczycielami z pockich szk podstawowych i przedszkoli. Przedstawiono na nim zaoenia projektu, jakimi byo przygotowanie dla dzieci klas 0-3 oraz ich nauczycieli pomocy dydaktycznych, ktre bd wspiera lekcje zwizane z histori Pocka.

Dziki dofinansowaniu projektu przez Fundacj Fundusz Grantowy dla Pocka nauczyciele w padzierniku br. otrzymali bezpatnie narzdzia do pracy z dziemi w postaci zeszytw edukacyjnych, puzzli oraz scenariuszy z przykadowymi lekcjami na temat Pocka.Materiay te otrzymay pozytywn opini Mazowieckiego Samorzdowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pocku.

Dzieci poprzez ukadanie puzzli, amigwki, kolorowanki i rebusy dowiedz sinz jakich zabytkw synie Pock, jakie s jego symbole, gdzie warto wybra si na spacer, oraz jacy sawni ludzie si tu urodzili i jak uczczono ich pami.

W ramach projektu dzieci w wieku 6-9 lat mog rwnie wzi udzia w konkursie plastycznym Pock moich marze miasto w przyszoci. Rozstrzygniecie konkursu zaplanowane jest na poow listopada, autorzy najlepszych prac otrzymaj atrakcyjne nagrody.

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Wystawa "Ludzie i Statki. Historia Pocka Wis pisana."

Archiwum Pastwowe w Pocku i Towarzystwo Przyjaci Pocka zapraszaj na wystaw "LUDZIE I STATKI. HISTORIA POCKA WIS PISANA", ktr mona oglda do 15 padziernika w siedzibie Archiwum przy ul. Kazimierza Wielkiego 9B (Spichlerz Wschodni) w dniach: poniedziaek, wtorek, czwartek i pitek w godz. 9.00-15.00 oraz w rod w godz. 9.00-17.30.

Wystawa "Ludzie i Statki". Historie Pocka Wis pisane.

Zosta rodzinnym archiwist! akcja antenowa radiowej Jedynki i Archiww Pastwowych.

Powstanie styczniowe w zbiorach Archiwum Pastwowego w Pocku"

Wystawa "150. Rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863-1864"

Powstanie styczniowe na ziemi dobrzyskiej w Archiwum Pastwowym w Pocku

O powstaniu styczniowym na ziemi dobrzyskiej w Archiwum Pastwowym w Pocku

W zwizku z przypadajc w tym roku 150. rocznic wybuchu powstania styczniowego Archiwum Pastwowe w Pocku wraz ze Stowarzyszeniem Dobrzyniacy przygotowao wystaw na temat Powstanie styczniowe na ziemi dobrzyskiej. Otwarcie odbyo si 8 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Archiwum Pastwowego w Pocku. Uroczysto wzbogaci program sowno-muzyczny przygotowany przez czonkw Stowarzyszenia Dobrzyniacy w skadzie: Danuta Winiewska recytacja, Magdalena Becik i Karolina Winiewska piew, Dariusz Pluciski opiekun muzyczny.

Prezes Stowarzyszenia Dobrzyniacy Jan Koprowski przybliy uczestnikom projekt, dziki ktremu powstay tablice upamitniajce powstanie na ziemi dobrzyskiej oraz publikacja lady powstania styczniowego na ziemi dobrzyskiej pod red. J. Koprowskiego.

Tablice te zaprezentowane zostay na wystawie obok oryginalnych dokumentw umieszczonych w gablotach, pochodzcych ze zbiorw Archiwum Pastwowego w Pocku. Ponadto na ekspozycji mona zobaczy kopie dokumentw zwizanych z powstaniem styczniowym na ziemi dobrzyskiej, a udostpnionych przez Archiwum Diecezjalne w Pocku i Muzeum Ziemi Dobrzyskiej w Rypinie.

Zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania wystawy, ktra bdzie otwarta do 24 kwietnia w godz. od 9.00 do 15.00.

Powstanie styczniowe na ziemi dobrzyskiej w Archiwum Pastwowym w Pocku - galeria

KONKURS HISTORYCZNY

Zaproszenie do udziau w Rejonowym Konkursie Historycznym
"rda historyczne bogactwem kulturowym narodu"- Cele konkursu: Konkurs zorganizowany w ramach Midzynarodowego Dnia Archiww ma na celu popularyzacj wiedzy dotyczcej dokumentw historycznych, rde drukowanych a take roli archiww, ich historii i funkcjonowania ze szczeglnym uwzgldnieniem Archiwum Pastwowego w Pocku. Konkurs ma na celu take rozwijanie w uczniach umiejtnoci analizy i interpretacji tekstu rdowego, ktre s niezbdne przy rozwizywaniu gimnazjalnego testu humanistycznego z zakresu historii i wiedzy o spoeczestwie.

- Organizatorzy konkursu: Archiwum Pastwowe w Pocku, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawa II w Pocku, Stowarzyszenie Archiwistw Polskich. Oddzia w Pocku.

- Uczestnicy: Konkurs jest przeznaczony dla uczniw gimnazjw z terenu Pocka oraz powiatw: pockiego, sierpeckiego i gostyniskiego.

- Tematyka i zakres konkursu: Konkurs obejmuje zakresem znajomo rde historycznych dotyczcych historii Polski od redniowiecza do 1918 roku, ich interpretacj i analiz a take podstawow wiedz o funkcjonowaniu archiww, w tym Archiwum Pastwowego w Pocku.

Zaczniki:

Konkurs_regulamin.doc

Cyfrowe zabezpieczenie akt stanu cywilnego z zasobu Archiwum Pastwowego w Pocku


Projekt Cyfrowe zabezpieczenie akt stanu cywilnego z zasobu Archiwum Pastwowego w Pocku realizowany w okresie od 03.09.2012 r. do 31.07.2013 r. jest w caoci finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytet Digitalizacja.

W ramach projektu w 2012 r. zdigitalizowano 222 j.a. co stanowi cznie 16722 skany.

W ramach projektu zeskanowano: - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej towo, pow. pocki z lat 1866-1879, 1888-1910;
- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Miszewko Strzakowskie, pow. pocki z lat 1866-1879, 1887-1910;
- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Orszymowo, pow. pocki z lat 1866-1879, 1887-1910;
- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pilichowo, pow. pocki z lat 1866-1879, 1889-1910;
- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pock, pow. pocki z lat 1866-1879, 1888-1910;
- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Proboszczewice, pow. pocki z lat 1866-1879, 1888-1910.

W ramach projektu doposaono Pracowni Digitalizacji. Zakupiono: - 2 zestawy komputerowe Dell, procesor 4 GB, pojemno dysku 1TB DVDRW, WiFi, system operacyjny Win7Pro64 bit, Monitor MultiSync LCD 27, USB do wypeniania metryczek, obrbki graficznej i opisu skanw;
- 1 laptop Toshiba 15,6, procesor 4GB, pojemno dysku 320GB DVDSM, system operacyjny W7Pro do uzupeniania bazy danych w magazynie archiwalnym bez koniecznoci naraania materiaw archiwalnych na zmiany mikroklimatyczne;
- program graficzny Adobe Oprogramowanie Photopshop CS6 do obrbki graficznej wykonanych skanw;
- bibliotek tamow Imation L1200 2U Library, 1xLTO-5 HH, dual FC 8 Gb, 36/72 TB capacity, szafa stojca rack 42U 1000mm zapewniajc skadowanie i archiwizowanie kopii wytworzonych przez minimum nastpne 5 lat;
- spektrofotometr X-Rite i 1 Photo Pro 2 do kalibracji skanera.

Dyury w pracowniach naukowych Oddziaw w Kutnie i w czycy

Informujemy, e z uwagi na niewielk frekwencj uytkownikw zasobu archiwalnego podczas rodowych dyurw w pracowniach naukowych Oddziaw w Kutnie i w czycy w godzinach 15.00 17.30, niniejsze dyury bd organizowane w 2013 r. na specjalne yczenie osb zainteresowanych korzystaniem z akt w tyche godzinach. W zwizku z powyszym prosimy o wczeniejsze zgaszanie (teleonicznie, drog mailow lub osobicie) chci korzystania z zasobu w rody w wyej wymienionych godzinach pracownikom waciwego oddziau.

Plan pracy Pracowni Naukowej AP Pock w 2013 r.

Czas zwyky z wyjtkiem okresu wakacyjnego:
poniedziaek, wtorek, czwartek i pitek - w godz. od 9.00 do 15.00,
roda - w godz. od 9.00 do 17.30

(w przypadku Oddziau w Kutnie i w czycy po wczeniejszym uzgodnieniu)

Okres wakacyjny:
lipiec - codziennie w godz. od 9.00 do 15.00,
sierpie - pracownia nieczynna


Czas skrcony: 29 marca (pitek) oraz 24 i 31 grudnia (wtorek) od 9.00 do 12.00

Zamknita:
- 1 kwietnia (poniedziaek),
- 1-3 maja (roda-pitek),
- 30-31 maja (czwartek-pitek),
- 15 sierpnia (czwartek),
- 1 listopada (pitek),
- 25-26 grudnia (roda-czwartek)

Komunikat z dnia 31. grudnia 2010 roku

Informujemy, i wpaty za usugi realizowane przez Archiwum Pastwowe w Pocku (kserokopie, skany, poszukiwania, wydawnictwa, inne) naley wnosi wycznie w postaci bezgotwkowej bezporednio na rachunek bankowy:

dla przeleww wewntrz kraju:
NBP O/O (Oddzia Okrgowy) Warszawa
Plac Powstacw Warszawy 4, 00-950 Warszawa
nr rachunku 32-1010 1010 0493 9922 3100 0000

dla przeleww z zagranicy:
SWIFT CODE: NBPL PLPW
IBAN: PL-32-1010 1010 0493 9922 3100 0000

KOMUNIKAT

Archiwum Pastwowe w Plocku informuje,
i z dniem 01. stycznia 2011 roku
zaprzestaje przyjmowania wpat gotwkowych, przekazw pocztowych oraz czekw.
Wszelkie patnoci za usugi wiadczone przez Archiwum oraz za wydawnictwa
winny by wnoszone wycznie na rachunek bankowy Archiwum.
Szczegowymi informacjami su Pastwu nasi pracownicy.

Jednoczenie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Dyrektor
Archiwum Pastwowego w Plocku

ALBUM KUTNOWSKI

Zapraszamy do ogldania wirtualnej wystawy

ZMIANA ADRESW INTERNETOWYCH

Archiwum Pastwowe w Pocku informuje o zmianie z dniem 2 listopada 2010 roku adresw internetowych:
zmiana adresu strony domowej AP Pock - dotychczasowy adres www.archiwum.plock.com
zostaje zastpiony nowym www.plock.ap.gov.pl

zmiana adresw kont pocztowych:

- dotychczasowy adres archiwum@plock.com
zastpuje si nowym sekretariat@plock.ap.gov.pl

- dotychczasowy adres ap_oddzial2@plock.com
zastpuje si nowym nadzor@plock.ap.gov.pl

- dotychczasowy adres gk_archiwum@plock.com
zastpuje si nowym ksiegowosc@plock.ap.gov.pl

- dotychczasowy adres pracownicza_archiwum@plock.com
zastpuje si nowym przechowalnictwo@plock.ap.gov.pl

- dotychczasowy adres ap_kutno@plock.com
zastpuje si nowym kutno@plock.ap.gov.pl

- dotychczasowy adres ap_leczyca@plock.com
zastpuje si nowym leczyca@plock.ap.gov.pl

Jednoczenie informujemy, i ww. adresy stare i nowe bd funkcjonoway zamiennie do 31. grudnia 2010 roku.

Wyczenie starych adresw i zastpienie ich wycznie nowymi nastpi
z dniem 1. stycznia 2011 roku

Informacja z dnia 27 sierpnia 2010 r.


Informujemy, i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowao utworzenie Pracowni Digitalizacji w Archiwum Pastwowym w Pocku

GENea

Indeksy akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pocku
z lat 1826-1907

- w trakcie realizacji -
Indexes of the registry office records of the roman-catholic parish in Pock
from 1826 to 1907

- works in progress -

Baza zawiera 64804 aktw

Indeksy akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Radziwie
z lat 1826-1909

- w trakcie realizacji -
Indexes of the registry office records of the roman-catholic parish in Radziwie
from 1826 to 1909

- works in progress -

Baza zawiera 24608 aktw

Indeksy akt stanu cywilnego
parafii ewangelicko-augsburskiej w Pocku
z lat 1826-1910

- w trakcie realizacji -
Indexes of the registry office records
of the evangelical lutheran parish in Plock
from 1826 to 1910

- works in progress -

Baza zawiera 19345 aktw

Indeksy akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Blichowie
z lat 1826-1910

- w trakcie realizacji -
Indexes of the registry office records of the roman-catholic parish in Blichowo
from 1826 to 1910

- works in progress -

Baza zawiera 12376 aktw

Razem 121133 aktw

Baza danych "Miejsca Pamici Narodowej" na terenie byego wojewdztwa pockiego


Informacja z dnia 12.10.2009

Archiwum Pastwowe w Pocku niniejszym informuje, i nie udziela odpowiedzi na korespondencj otrzymywan poczt elektroniczn, ktra nie spenia wymogw okrelonych w art. 63 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postpowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Zgodnie z ww. zapisami KPA tre kierowanej korespondencji powinna zawiera nastpujce informacje odnonie:

osoby z imienia i nazwiska, od ktrej pochodzi,
adresu, tj. kodu pocztowego, miejscowoci, ulicy i nr domu tej osoby,
przedmiotu sprawy, ktrej dotyczy.


In order for the State archive in Plock to respond to your email request for information, we ask you to provide the following information.

This information is required in accordance with the Kodeks Postpowania Adminitracyjnego (The Code of Administrative Procedure).

We will process your request upon receipt of the following client information:

- clients first name
- clients last name
- clients full postal address including country, zip code, city, street and street number
- a short description of the reason for your request.


We appreciate your cooperation with this matter.
Leszek Franciszkiewicz, Director

NAGRANIA PROGRAMU "Poranny Go Katolickiego Radia Pock" z lat 2003-2008

ZAPRASZAMY...

KOMUNIKAT Z DNIA 17.02.2009

Informujemy, i w zwizku ze zmian Ustawy o opacie skarbowej, opat (gdy jest wymagana) naley wnosi na rachunek bankowy Urzdu Miasta Pocka:

Bank PKO BP O/Pock
13-1020 3974 0000 5502 0177 7929

natomiast W PRZYPADKU PENOMOCNICTW na rachunek Urzdu Miasta, w ktrym jest skadane podanie. Odpowiednio - w Pocku - na rachunek jak wyej,

w Kutnie PEKAO II O/Kutno
60-1240 1734 1111 0000 1074 9094

w czycy Bank PKO BP S.A. Oddzia w czycy
03-9263 0000 0669 2461 2006 0003

KOMUNIKAT Z DNIA 31.01.2011

Zarzdzenie wewntrzne Nr 2/2011 Dyrektora Archiwum Pastwowego w Pocku z dnia 31. stycznia 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia Cennik usug wiadczonych w Archiwum Pastwowym w Pocku.

Dziaajc na podstawie 13 ust. 2. pkt. 8) Statutu Archiwum Pastwowego w Pocku, nadanego Decyzj Nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych z dnia 11 padziernika 2005 r., Decyzji Nr 29 Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych z dnia 16. grudnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu AP Pock, co nastpuje:

1.

1. Wprowadzam Cennik usug wiadczonych w Archiwum Pastwowym w Pocku (zwany dalej "Cennikiem") w Archiwum Pastwowym w Pocku (zwanym dalej "AP Pock").
2. Cennik stanowi zacznik Nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2.

Zobowizuj wszystkich pracownikw do zapoznania si z Cennikiem i stosowania go w praktyce.

3.

Traci moc Zarzdzenie wewntrzne Nr 1/2008 Dyrektora Archiwum Pastwowego w Pocku z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usug wiadczonych w Archiwum Pastwowym w Pocku.

4.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Cennik usug wiadczonych w Archiwum Pastwowym w Pocku.

GODZINY PRZYJ INTERESANTW

Centrala

ul. Kazimierza Wielkiego 9b
09-400 Pock
Kancelaria: pn. - pt.; godz. 8.00 - 16.00
Pracownia naukowa: pn., czw., pt.; godz. 9,00 - 15,00
wt., r.; godz. 9,00 - 18.00

tel.: 24-262-24-91

fax: 24-262-23-36

adres e-mail: sekretariat@plock.ap.gov.pl


Oddzia w Kutnie

ul. Zamkowa 4
99-300 Kutno
Kancelaria: pn. - pt.; godz. 8.00 - 16.00
Pracownia naukowa: pn., wt., czw., pt.; godz. 9.00 - 15.00
r.; godz. 9.00 - 18.00

tel./fax: 24-253-39-81

adres e-mail: kutno@plock.ap.gov.pl


Oddzia w czycy

ul. Belwederska 38
99-100 czyca
Kancelaria: pn. - pt.; godz. 8.00 - 16.00
Pracownia naukowa: : pn., wt., czw., pt.; godz. 9.00 - 15.00
r.; godz. 9.00 - 18.00

tel./fax: 24-721-29-27

adres e-mail: leczyca@plock.ap.gov.pl

do gry wstecz

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2018