ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

KALENDARIUM ARCHIWUM PASTWOWEGO W POCKU

KIEROWNICY I DYREKTORZY ARCHIWUM PASTWOWEGO W POCKU:

Stefan Welamin Rutski - organizator Archiwum i jego kierownik w l. 1919-1922

Stefan Zgliczyski - l. 1922-1932

Wadysaw Prawdzik - l. 1932-1935

Jerzy Frankenstein - l. 1935-1938

Marian Witkowski - l. 1938-1939

Wacaw Pukas - l. 1951

Jan Jzef Wakiewicz - l. 1952-1961

X 1961 - X 1962 - vacat na stanowisku kierownika Oddziau Terenowego

Czesawa Gska - l. 1962-1991

Anna Maria Stogowska - l. 1991-2001

Leszek Franciszkiewicz - l. 2001 - do chwili obecnej

WYDARZENIA:

7 luty 1919 r.

Powoanie do ycia Archiwum Pastwowego w Pocku na mocy dekretu Naczelnika Pastwa J. Pisudskiego "O organizacji archiww pastwowych i opiece nad archiwaliami"

1939 r.

Likwidacja Archiwum Pastwowego w Pocku przez wadze niemieckie i wywiezienie zasobu archiwalnego do Krlewca

21 lipca 1950 r.

Utworzenie w Pocku Oddziau Powiatowego Archiwum Akt Nowych w Warszawie

pocztek 1951 r.

Rozpoczcie faktycznej dziaalnoci przez Archiwum

29 marzec 1951 r.

Przemianowanie na mocy dekretu o archiwach pastwowych Oddziau Powiatowego na Powiatowe Archiwum Pastwowe w Pocku

20 sierpnia 1951 r.

Przejcie przez Powiatowe Archiwum Pastwowe zasobu Archiwum Miejskiego w Pocku

1 lipca 1953 r.

Przeksztacenie archiwum pockiego w Oddzia Terenowy Wojewdzkiego Archiwum Pastwowego w Warszawie

14 grudnia 1972 r.

Przyznanie moc uchway nr 97/424/72 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pocku obiektu zabytkowego tzw. spichlerza wschodniego zlokalizowanego przy ul. Wieczorka 13 na now siedzib Archiwum

1 luty 1976 r.

Powoanie Wojewdzkiego Archiwum Pastwowego w Pocku z Ekspozytur w czycy obejmujcego swym dziaaniem teren nowo utworzonego wojewdztwa pockiego

8 stycznia 1982 r.

Przekazanie zabytkowego spichlerza w nieodpatne uytkowanie Wojewdzkiemu Archiwum Pastwowemu w Pocku

14 lipca 1983 r.

Przemianowanie Wojewdzkiego Archiwum Pastwowego w Pocku moc ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach na Archiwum Pastwowe w Pocku

1 grudnia 1991 r.

Likwidacja Archiwum Pastwowego w Pocku jako samodzielnej jednostki i przeksztacenie tego w Oddzia Archiwum Pastwowego m.st. Warszawy

15 czerwca 1992 r.

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Archiwum w XIX-wiecznym spichlerzu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9b

25 lipca 1994 r.

Utworzenie na mocy Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej Archiwum Pastwowego w Pocku

1 wrzenia 1994 r.

Powoanie na mocy Zarzdzenia Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych oddziaw zamiejscowych Archiwum Pastwowego w Pocku w Kutnie i w czycy

do gry wstecz

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019