ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

Konferencja - szkolnictwo w XIX i XX wieku

W dniu 5 grudnia 2013 roku w Archiwum Pastwowym w Pocku Oddzia w czycy odbya si konferencja pt.: Szkolnictwo w XIX i XX wieku. Cz I. Moja szkoa, moi nauczyciele w latach II Rzeczypospolitej. Zorganizowana zostaa przy wsppracy z Towarzystwem Mionikw Ziemi czyckiej, Muzeum w czycy i Towarzystwem Naukowym Pockim Oddzia w czycy a poczona z otwarciem wystawy Szkolnictwo w czyckiem w zasobie Archiwum Pastwowego w Pocku. Oddzia w czycy. Cieszya si bardzo duym zainteresowaniem mieszkacw czycy. Obecnych byo okoo 100 osb w tym due grono modziey licealnej wraz z nauczycielami i wychowawcami. Swoj obecnoci zaszczycili Archiwum rwnie przedstawiciele wadz samorzdowych: Wojciech Czaplij Zastpca Burmistrza czycy,Krystyna Pawlak Wicestarosta Powiatu czyckiego,Jacek Zikowski z Wydziau Promocji Urzdu Miasta czyca,Ireneusz Baraski Kierownik Wydziau Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w czycy, Janusz Jankowski -Kierownik Promocji Starostwa Powiatowego w czycy,Agnieszka Borowska Sekretarz Gminy czyca,Aneta Pucek Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w czycy oraz czonkowie Towarzystwa Naukowego Pockiego Oddzia w czycy z Prezesem Bolesawem Solarskim i Towarzystwa Mionikw Ziemi czyckiej z Prezesem Lucyn Sztompk.
Konferencj otworzya Jolanta Grska Sieradzka Kierownik AP Pock Oddzia w czycy, ktra powitaa i przedstawia wszystkich prelegentw i goci. Po sowach podzikowania skierowanych do przybyych przez dyrektora Archiwum Pastwowego w Pocku Tomasza Piekarskiego gos zabraa pani Lucyna Sztompke prezeska Towarzyska Mionikw Ziemi czyckiej, ktra wygosia referat na temat: Przyczynek do dziejw szkolnictwa czyckiego do 1939 roku. Jej wystpienie ilustrowane byo prezentacja multimedialna przygotowana przez Tomasza Kucharczyka Kustosza Muzeum w czycy.
Nastpnie w czci zatytuowanej Szkolnych wspomnie czar swoje dowiadczenia zaprezentowali dawni uczniowie i nauczyciele czyckich szk: Alina Kamiska (Dzieci z rodziny Abrahama), Zofia Matias Macudziska (Mj kochany, stary Piramowicz), Otylia Kokociska (Szkolny mundurek zamienilimy na fartuch sanitariuszek), Wiesawa Kleszczonek (Nie poddalimy si mimo zagroenia, chodzilimy na lekcje tajnego nauczania), Wiktoryn Grbczewski (Jak harcerze ratowali Archikolegiat czyck w Tumie?). Wystpienia zakoczyo otwarcie i zaproszenie do zwiedzania wystawy pt.: Szkolnictwo w czyckiem w zasobie Archiwum Pastwowego w Pocku Oddzia w czycy na ktrej podziwia mona oprcz licznie zgromadzonych dokumentw z czyckich i okolicznych szk rwnie m.in. reprodukcj synnego zdjciaze zbiorw prywatnych zatytuowanego: Dzieci z drabiny Abrahama, a przedstawiajce przedwojenn czyck rzeczywisto dzieci ydowskie, niemieckie i polskie na jednej drabinie w jednym podwrku.
Konferencja i wystawa po raz kolejny mocno wpisay dziaalno Archiwum Pastwowego w Pocku Oddzia w czycy w krajobraz kulturalny i naukowy lokalnej spoecznoci czyckiej i przyczyniy si do jej ubogacenia o nowe cenne informacje, ktre dziki zarejestrowaniu ich przez pracownikw Archiwum kamer bd ocalone od zapomnienia i wieczycie przechowywane w zbiorach archiwalnych.

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019