ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

HISTORIA ODDZIAU W CZYCY

drukuj

ARCHIWUM PASTWOWE W POCKU - ODDZIA W CZYCY


   Dokumenty nagromadzone w urzdach, instytucjach i zakadach pracy wymagay odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania. W tym celu na terenie czycy powoano Archiwum Zarzdzeniem Ministra Owiaty z 21.VII. 1950 r. Nowo utworzone Archiwum podlegao Archiwum Pastwowemu w odzi.

   W 1951 r. po wydaniu nowego dekretu o archiwach Oddzia Powiatowy w czycy zosta przemianowany na Powiatowe Archiwum Pastwowe w czycy. Pocztkowo obejmowao swoj dziaalnoci cay powiat czycki, a od 1956 r. rwnie powiat poddbicki.

   W wyniku zmiany podziau administracyjnego w 1975 r. przeksztacono Powiatowe Archiwum w Ekspozytur w czycy Archiwum Pastwowego w Pocku. W lipcu 1994 r. Minister Edukacji Narodowej na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych utworzy z Oddziau w Pocku AP. m. st. Warszawy Archiwum Pastwowe niezalene od archiwum warszawskiego, a od wrzenia Oddzia Zamiejscowy w czycy Archiwum Pastwowego m. st. Warszawy podporzdkowany zosta archiwum pockiemu pod nazw: Archiwum Pastwowe w Pocku Oddzia w czycy.

   Archiwum w czycy do 1993 r. znajdowao si w Klasztorze Zgromadzenia Sistr Urszulanek SJK w czycy przy ul. Panieskiej, a od 1994 r. do chwili obecnej po byym Przedszkolu ZG przy ul. Belwederskiej 38. Lokal zosta przekazany na podstawie zawartej umowy uyczenia z Urzdem Miejskim. Zmiana obiektu wpyna pozytywnie na warunki przechowywania akt oraz lepsze warunki pracy.

Pierwszym kierownikiem archiwum czyckiego by W. Czerwiski, dawny burmistrz czycy, a nastpnie Cz. Adamus, J. Kozowski, J.Tymecki, W. Wosadko, A. Bednarek, J. Romek, Z. Ustimow, obecnie Jolanta Grska.

   czyckie zbiory archiwalne s spucizn po organach administracji pastwowej i samorzdowej, partyjnych, sdowych oraz po instytucjach, urzdach, towarzystwach, bankach z XIX i XX w. Do najwaniejszych zespow archiwalnych nale akta miasta czycy, Ozorkowa, Pitku i Poddbic, akta gmin oraz akta notarialne z powiatw: czyckiego i poddbickiego. Najstarszym dokumentem czyckiego archiwum jest wiadectwo czeladnicze z 1736 r.

   Bogactwo i rnorodno rde zgromadzonych w archiwum w czycy pozwala na prowadzenie rnego rodzaju bada naukowych. czyckie Archiwum jest skarbnic wiedzy, z ktrego miasto moe szczyci si dum.

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019