ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

ZASB ODDZIAU W CZYCY

drukuj

Zasb Oddziau w czycy na dn. 31.12.2005 r. wynosi 255 zespow archiwalnych o rozmiarach 30744 j.a., tj. 586,68 mb. W zbiorach czyckich znajduj si wycznie aktowe materiay archiwalne urzdw, przedsibiorstw, placwek owiatowych i spoecznych dziaajcych od czasw staropolskich tzn. 1736 r., a do roku 1998.

Najciekawsze i najcenniejsze wrd akt archiwum czyckiego s akta miast: czycy, Ozorkowa, Parzczewa i Pitku. Z akt miejskich wyrniaj si wartoci i rozmiarami, Akta miasta czycy z lat 1806 - 1950 w iloci 3326 j. a. tj. 39 m.b. W aktach zamieszczone s szczegowe dane dotyczce zabudowy miejskiej, opisy ycia gospodarczego wraz ze spisami zakadw i warsztatw rzemielniczych. Dwudziestolecie Midzywojenne odzwierciedlaj protoky posiedze Rady Miejskiej, podobnie jak pocztki Polski Ludowej. Zasb ten stanowi rdo informacji dla opracowa historycznych, dotyczcych dziejw miasta.

Unikatow wrcz warto z okresu staropolskiego przedstawiaj natomiast akta cechw miast, wrd ktrych na pierwszy plan wysuwa si zdecydowanie zesp Rne cechy miasta Pitku z lat 1736 - 1745 (1 j. a.). Mimo symbolicznego zachowania, akta te s ogromnie cennym rdem badawczym.

Znaczc pozycj w zbiorach archiwum zajmuj, zwizane z administracj ogln, akta gmin powiatu czyckiego i poddbickiego, ktre sigaj 1812 roku. Zespoy akt gminnych zachowuj swoj cigo przez wszystkie okresy historyczne, a do likwidacji gminnych rad narodowych. Wrd tych zespow wyrnia si gmina Lemierz z lat 1841 - 1952 (2088 j. a.) oraz gmina Piaskowice z lat 1859 - 1952 (1317 j. a.).

Akta administracji specjalnej stanowi w czyckim archiwum niewielki zbir, w wikszoci zespoy zachoway si w stanie symbolicznym. Tworz one jednak interesujcy obraz ycia spoecznego i gospodarczego. Z okresu zaborw do tej kategorii akt zalicza si Urzd Skarbowy miasta czycy z lat 1807-1863, Urzd Skarbowy miasta Parzczewa z lat 1837 - 1838.

Liczn grup akt stanowi instytucje wymiaru sprawiedliwoci, majce due znaczenie historyczne dla bada struktur wasnociowych. Ogrom materiau obrazujcego stosunki i kwestie wasnociowe zawieraj akta Hipoteka w czycy z lat 1817 - 1937, szczeglnie ksigi dbr ziemskich z terenu powiatu czyckiego i czciowo najstarsze ksigi hipoteczne nieruchomoci miejskich. Wrd akt wyrniaj si rwnie akta notarialne, ktre stanowi unikalne rdo do bada wasnociowych. Zachoway si take 33 kancelarie notarialne z lat 1807 - 1951 w czycy, Ozorkowie i Uniejowie.

Okres okupacji hitlerowskiej reprezentuje zesp Akta z okresu okupacji hitlerowskiej z lat 1940 - 1945. Stanowi wane rdo informacji dla osb ubiegajcych si o odszkodowanie z F.P.N.P.

Bogato reprezentowane s akta instytucji i organizacji politycznych, spoeczno - kulturalnych i zawodowych z Towarzystwem Przemysowym Lemierz z lat 1881 - 1947 (191 j. a.) na czele.

W niewielkim niestety zakresie w tutejszym archiwum wystpuj akta metrykalne i stanu cywilnego, ktrych z tego terenu naley poszukiwa w Archiwum Pastwowym w odzi, plac Wolnoci 1, 90-950 d, tel. (042)632.62.01, e-mail: mbj@infocentrum.com

Bogactwo i rnorodno rde zgromadzonych w archiwum w czycy pozwala na prowadzenie rnego rodzaju bada naukowych. Jest skarbnic wiedzy, ktr miasto moe szczyci si z dum.

Zainteresowanych szczegowym wykazem zespow znajdujcych si w zasobie AP Pock Oddzia czyca odsyamy do oglnopolskiej internetowej bazy danych Sezam.

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019