ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

FORMULARZ ZAPYTANIA - ODDZIA CZYCA

Znak sprawy: (jeli znany)
Imi:
Nazwisko:
adres e-mail: (adres poczty elek.)
Ulica, nr domu/lokalu: (adres zamieszkania)
Kod i miasto:
Kraj:
Rodzaj zapytania: (wybr dziedziny zapytania)
Opis sprawy: (dodatkowe uwagi/informacje dotyczce sprawy)

* pola okrelone czcionk pogrubion, s polami obowizkowymi.

* jednoczenie uprzejmie informujemy, i w przypadku poszukiwa
genealogicznych lub wasnociowych, zostaniecie Pastwo poproszeni
o zoenie stosownego owiadczenia w tradycyjnej (pisemnej) formie
z wasnorcznym podpisem w celu udokumentowania koligacji rodzinnych
lub prawa wasnoci do okrelonej nieruchomoci.

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019