ODDZIAY

KUTNO
historia
zasb
podanie
dojazd
CZYCA
historia
zasb
podanie
dojazd

WYSTAWA

WYSTAWA

AUDIOTEKA

www.polska.pl

OFERTA

oferta dla szk

FOTOKALENDARIUM

ZAPRASZAMY

SPAPP

AKTUALNOCI
STATUT
GALERIA

ZADANIA AP

WEJCIE

DIGITALIZACJA

Pracownia Digitalizacji

INNE ARCHIWA

LISTA ARCHIWW

KALENDARIUM

WEJCIE

STRONY

KSINICA
KOMUNIKACJA
TNP POCK
URZD MIASTA
POCZTWKI POCKIE

GALERIA

Wystawa "Pock w dokumencie archiwalnym" otwarta dn. 1 wrzenia 2006 r. Europejskie Dni Dziedzictwa, Pock 2006

(Projekt zrealizowany w ramach zadania publicznego - dofinansowanie z Urzdu Miasta Pocka)


Plansza czoowa


(od lewej) Leszek Franciszkiewicz - dyrektor APP, dr Andrzej Biernat - Dyrektor Generalny NDAP


(od lewej) Tomasz Kolczyski - Zastpca Prezydenta Miasta Pocka, Leszek Franciszkiewicz - dyrektor APP, dr Andrzej Biernat - Dyrektor Generalny NDAP


Prezentacja projektu w Internecie - za stoem Maciej Gajewski - AP Pock


(od lewej) Tomasz Kolczyski - Zastpca Prezydenta Miasta Pocka, Leszek Franciszkiewicz - dyrektor APP, dr Andrzej Biernat - Dyrektor Generalny NDAP, dr Maciej Kozowski - dyrektor NASK


(od lewej) Ewa Pirkowska, AP Pock , autorka projektu, Tomasz Kolczyski - Zastpca Prezydenta Miasta Pocka


dr Maciej Kozowski - dyrektor NASK


(od lewej) dziennikarka lokalnej telewizji Tele-Top, Leszek Franciszkiewicz - dyrektor APP


Duet muzyczny


Gocie wystawy


(w centrum, od lewej) Grzegorz Welik - AP Siedlce, ks. dr Dariusz Majewski - dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Pocku


Gocie wystawy


Gocie wystawy - Krystyna Suchanecka - Muzeum Mazowieckie w Pocku, Hanna Witt-Pasztowa - przedstawicielka Parafii Ewangelickiej w Pocku


Gocie wystawy - pierwszy od prawej - mec. Zbigniew Nycz - radca prawny


Gocie wystawy


(od prawej) - Margerita Szuliska - Krajowy Orodek bada i Dokumentacji Zabytkw w Warszawie, Tomasz Kolczyski - Zastpca Prezydenta Miasta Pocka


ks. prof. dr hab. Micha M. Grzybowski, Ewa Pirkowska - AP Pock, ks. dr Dariusz Majewski - dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Pocku


Pracownicy AP Pock (od lewej) - Jolanta Leniewska - kierownik Oddziau w Kutnie, Ewa Jankowska - Gwna Ksigowa, Danuta uczak - Oddzia w czycy


(od lewej) Przemysaw Franciszkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku, mec. Zbigniew Nycz - radca prawny, mec. Waldemar Podel - radca prawny, Jan Milner - skarbnik Towarzystwa Naukowego w Pocku


(od lewej) Przemysaw Franciszkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaci Archiwum Pastwowego w Pocku, Jan Milner - skarbnik Towarzystwa Naukowego w Pocku, Krystyna Baka - Zastpca Dyrektora AP Pock, Lech Borzym z Warszawy - kolekcjoner m.in. pockich pocztwek, (w gbi) Magdalena Tyska - AP Pock


Konkurs pt. "Moje miejsce na ziemi" - w czycy


Ogoszenie wyniku konkursu


Podzikowanie dla uczestnikw konkursu


Wrczenie nagrd


Wrczenie nagrd


Wrczenie nagrd


Wrczenie nagrd


Zdjcie pamitkowe


Wrczenie upominkw


Podzikowania

zobacz wicej ...


Konkurs pt. "Moje miejsce na ziemi" - Edycja 2-ga (2006)
powicona wydarzeniom, zwizanym z wprowadzeniem stanu wojennego
(13 grudnia 1981 r.)


Ogoszenie wyniku konkursu


Podzikowania


Konkurs pt. "Pock - w 30-t rocznic wydarze czerwcowych (1976 r.)"


Wrczenie nagrd


Wrczenie nagrd


Wrczenie nagrd


Wrczenie nagrd


Wrczenie nagrd


Podzikowanie dla stowarzyszenia


Wycieczka do Kazimierza n/Wis (26.05.2006 r. - 27.05.2006 r.)


Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - Kaplica


Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie


Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie


Paac Ksit Czartoryskich w Puawach


Paac Ksit Czartoryskich w Puawach


Paac Ksit Czartoryskich w Puawach


Zamek Firlejw w Janowcu n/Wis


Zamek Firlejw w Janowcu n/Wis


Zamek Firlejw w Janowcu n/Wis


Zamek Firlejw w Janowcu n/Wis


Zamek Firlejw w Janowcu n/Wis


Zamek Firlejw w Janowcu n/Wis


Przeprawa promem przez Wis


Widok z Janowca na Kazimierz n/Wis


Widok z Kazimierza na Janowiec n/Wis


Wiatrak kozowy w Mmierzu


Wiatrak kozowy w Mmierzu


Mmierz


Mmierz


Kazimierz n/Wis


Kazimierz n/Wis


Kazimierz n/Wis


Kazimierz n/Wis


Kazimierz n/Wis


Kazimierz n/Wis


Kazimierz n/Wis


Kazimierz n/Wis


Kazimierz n/Wis


Kazimierz n/Wis


Kazimierz n/Wis


Kazimierz n/Wis


Muzeum Zamoyskich w Kozwce


Muzeum Zamoyskich w Kozwce


Muzeum Zamoyskich w Kozwce


Muzeum Zamoyskich w Kozwce


Muzeum Zamoyskich w Kozwce


Muzeum Zamoyskich w Kozwce


Naczw - Uzdrowisko


Naczw - Uzdrowisko


Naczw - Uzdrowisko


Naczw - Uzdrowisko

do gry wstecz

Archiwum Rodzinne

BIULETYN INF. PUB.

ePUAP

GALERIA

  

zobacz wicej...

Wifi

W archiwum dostpna jest sie Wi-Fi

KONTAKT

Archiwum Pastwowe
w Pocku
ul. Kazimierza
Wielkiego 9b
09-400 Pock
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
adres e-mail:
sekretariat@plock.ap.gov.pl

STATYSTYKI

Osb on-line: 1

Copyright by ©AP Pock 2006 - 2019